14. 02. 2022

Prvi proračunski korak za promet in turizem za leto 2023 narejen

Na odboru za promet in turizem smo po več tednih usklajevanj sprejeli smernice za proračun za leto 2023. Slednje predstavlja uvod v večmesečno usklajevanje o delitvi finančnih sredstev za leto 2023 na področju prometa in turizma.

Kot odgovorna v politični skupini EPP pri izdelavi mnenja o proračunu za prometni in turistični sektor za leto 2023 menim, da smo v dosedanjem postopku pogajanj med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu o proračunskih smernicah prišli do poenotenja, ki bo pomembno vplivalo pri nadaljnjem proračunskem usklajevanju.

Ker je turizem, ki neposredno ali posredno zaposluje približno 27 milijonov ljudi, bistven sektor za gospodarstvo EU in predstavlja četrto največjo izvozno industrijo EU ter ima pomembno vlogo za gospodarstvo, konkurenčnost, zaposlovanje in spodbujanje socialne blaginje v EU, sem na začetku pogajanj o smernicah zagovarjala nujnost poziva Evropski komisiji, naj sprejme vse potrebne ukrepe in mobilizira zadostna finančna sredstva v proračunu za leto 2023 za hiter razvoj časovnega načrta za trajnostni turizem.

Ob tem sem kot poročevalka EPP tudi poudarila, da lahko diverzifikacija ponudbe in krepitev sodelovanja prispevata k privabljanju širšega kroga turistov in povečanju tržnega deleža, hkrati pa zmanjšata podnebni in okoljski odtis sektorja.

Zadovoljna sem, ker so mojemu pozivu sledili vsi preostali poročevalci političnih skupin v Evropskem parlamentu, s čimer omenjeno zdaj predstavlja del sprejetih proračunskih smernic za leto 2023.

Ob tem smo Evropsko komisijo še pozvali, naj sprejme vse potrebne ukrepe in mobilizira zadostna finančna sredstva za okrepitev varnosti in zaščite v prometu, zlasti v okviru izboljšanja vzdrževanja infrastrukture s posebnim poudarkom na ranljivih udeležencih v cestnem prometu.

Hkrati smo v proračunskih smernicah še poudarili, da bi moral biti digitalni in zeleni prehod pravičen, vključujoč in nediskriminatoren, da bi zagotovili, da se delovna sila in podjetja v prometnem in turističnem sektorju lahko pravočasno prilagodijo.

Na odboru za promet in turizem smo omenjeni dokument potrdili s 44 glasovi za, enim proti, trije poslanci pa so se vzdržali.

Končno potrjevanje proračuna za leto 2023 je predvideno konec novembra.

Celoten dokument s sprejetimi proračunskimi smernicami za leto 2023 je na voljo na tej POVEZAVI.