20. 01. 2022

Uspeh pri glasovanju o krepitvi pristojnosti agencije EMA

Evropski parlament je na januarskem plenarnem zasedanju z veliko večino potrdil dogovor, da se Evropski agenciji za zdravila (EMA) dodeli več pristojnosti.

Kot poročevalka politične skupine EPP pri revidiranju poslovanja agencije večkrat izpostavim, da EMA predstavlja v zdravstvenih krizah temelj strokovnosti in usposobljenosti. Agencija s sedežem v Bruslju v času zdravstvene krize potrebuje več pristojnosti in zadovoljna sem, da jih je po precejšnjih prizadevanjih naposled tudi dobila.

EMA bo bolje pripravljena na spremljanje in ukrepanje v primeru pomanjkanja zdravil ter medicinskih pripomočkov, ki so ključnega pomena v izrednih razmerah za javno zdravje.

Ustanovljeni bosta tudi dve “usmerjevalni skupini za spremljanje pomanjkanja zdravil”, in sicer za zdravila in za medicinske pripomočke. EMA pa bo pri tem vzpostavila in upravljala evropsko platformo za spremljanje pomanjkanja, da bi olajšala zbiranje podatkov.

Tesneje bodo vključeni tudi vsi akterji v dobavni verigi, vključno s strokovnjaki, ki zastopajo bolnike in zdravstvene delavce, imetniki dovoljenj za promet, distributerji na debelo ter drugi ustrezni deležniki na področju zdravstvenega varstva.

Kot poročevalka EPP v Evropskem parlamentu za revidiranje poslovanja agencij menim, da je izid glasovanja naš skupen uspeh, ki zagotavlja, da bomo v prihodnje bolje pripravljeni na upravljanje z zdravstvenimi krizami. Besedilo uredbe bo zdaj objavljeno v Uradnem listu EU, uredba pa bo stopila v veljavo 1. marca 2022.

Ob tej priložnosti želim vsem, da zdajšnji peti val okužb z novim koronavirusom prebrodimo s čim manj posledicami na zdravju nas samih in naših najbližjih.