Promet in turizem

Interesno najbolj prepleten odbor, pristojen za nadzor in prihodnost dveh najpomembnejših gospodarskih sektorjev Evropske unije (EU) v obdobju digitalne preobrazbe.

Okvir dela

Temeljne smernice odbora v mandatu 2019 – 2024 predstavljajo oblikovanje in implementacijo aktov za rešitve na področju učinkovitejšega in čistejšega prevoza, ki bo dostopen vsem državljanom EU ter obenem oblikuje smernice in izvaja nadzor nad turistično aktivnostjo članic EU.

Člani odbora so zavezani tudi nadzoru nad učinkovitostjo porabe finančnih sredstev iz proračuna EU, ki morajo prispevati k optimizaciji in razvojni digitalizaciji mobilnosti ter hkratnem varovanju našega okolja.

  • Razvoj vseevropskih omrežij
  • Razvoj prevoznih storitev
  • Varnost prevoza
  • Poštne storitve
  • Turizem in globalizacija

Odbor za promet in turizem je eden od 20 specializiranih stalnih odborov. Odbori oblikujejo zakonodajne predloge s sprejetjem poročil, pripravljajo predloge sprememb za plenarna zasedanja in imenujejo pogajalske skupine za pogajanja s Svetom o zakonodaji EU. Sprejemajo tudi samoiniciativna poročila, pripravljajo predstavitve s strokovnjaki in s svojim vplivom izvajajo nadzor drugih organov in institucij EU.

83.1 %
notranjega potniškega prometa EU-28 predstavljajo osebni avtomobili.
72 %
železniškega potniškega prometa EU je opravljenega v Nemčiji, Franciji in VB.
62 %
rezidentov EU je leta 2017 opravilo vsaj eno potovanje iz osebnih razlogov.
21.5 %
vseh zaposlenih v storitvenem sektorju EU-28 je povezanih s turizmom.