Okolje, zdravje in varnost hrane

S 76 stalnimi poslankami in poslanci največji odbor v Evropskem parlamentu z jasnim sporočilom, da mora Evropska unija (EU) prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam.

Okvir dela

Temeljne smernice odbora v mandatu 2019 – 2024 predstavljajo prizadevanja za oblikovanje zakonodajnega okvira za doseganje ogljične samostojnosti EU do leta 2050, pri čemer so v ospredju oblikovanja evropskega dogovora za prehod na zeleno gospodarstvo.

Odbor je zadolžen tudi za uveljavljanje politik biotske raznovrstnosti, krožnega gospodarstva, javnega zdravja, varnosti hrane, kakovosti zraka in vode ter uporabe kemikalij in pesticidov.

  • Podnebne spremembe
  • Odprava okoljske škode
  • Civilna zaščita
  • Preprečevanje in nadzor bolezni
  • Označevanje in varnost živil

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je eden od 20 specializiranih stalnih odborov. Odbori oblikujejo zakonodajne predloge s sprejetjem poročil, pripravljajo predloge sprememb za plenarna zasedanja in imenujejo pogajalske skupine za pogajanja s Svetom o zakonodaji EU. Sprejemajo tudi samoiniciativna poročila, pripravljajo predstavitve s strokovnjaki in s svojim vplivom izvajajo nadzor drugih organov in institucij EU.

78 %
izpustov toplogrednih plinov v EU pripada sektorju energije.
30 %
vseh evropskih izpustov CO2 prispeva promet.
60.7 %
vseh emisij CO2 iz cestnega prometa prispevajo avtomobili.
81.2 %
vseh izpustov toplogrednih plinov predstavlja CO2.