21. 07. 2020

Odziv na dogovor Evropskega sveta o svežnju za obnovo po COVID-19

Pozdravljam odločitev voditeljev držav članic Evropske unije (EU), ker so prepoznali najtežje trenutke povojne Evrope in vztrajali vse od začetka zasedanja Evropskega sveta pri tem, da je dogovor potrebno sprejeti v duhu solidarnosti in vladavine prava.

Končni dogovor Evropskega sveta potrjuje, da je Evropska komisija pod vodstvom Ursulevon der Leyen konec aprila pripravila izjemno dobro podlago, brez katere bi se danes težko pogovarjali o reševalnem skladu zaradi pandemije COVID-19.

Veseli me, da je skupni znesek prvotnega predloga načrta za okrevanje v višini 750 milijard evrov ostal nespremenjen. Glede na obseg posledice pandemije COVID-19 pa je pomembno, da se je znotraj načrta za okrevanje povišala skupna vrednost sklada za okrevanje, in sicer na 672,5 milijarde evrov, od katerih bo 312,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil.

Zelo pomembno je, da se je s končnim dogovorom zgornja meja predvidenega denarja za Slovenijo povišala na skupno 10,5 milijarde evrov, od katerih bo 6,6 milijarde evrov lahko nepovratnih sredstev, a je ob tem nujno potrebno poudariti, da tega denarja ne bo, če Vlada Republike Slovenije, tako kot tudi druge vlade držav članic EU, ne bodo uspele pripraviti konkretnih projektov ali programov, ki bodo ta izplačila upravičila.

Ves čas pogajanj na Evropskem svetu je nad dogovorom visela tudi točka o vladavini prava. Zadovoljna sem, da je Evropski svet kljub vsem pritiskom Poljske in Madžarske uspel v dogovor zapisati tudi točko o tej temeljni vrednoti EU, s katero se zdaj najavlja vzpostavitev mehanizma za zaščito evropskega proračuna in reševalnega sklada v okviru vladavine prava, nad katerim bo bdela Evropska komisija. V potrjenem dogovoru tako piše, da se finančni interesi Unije zaščitijo v skladu s splošnimi načeli iz Pogodb Unije, zlasti vrednotami iz 2. člena Pogodbe o delovanju EU, ki pravi: 

“Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.”

Končni dokument Evropskega sveta si lahko v slovenskem jeziku preberete na tej POVEZAVI.