23. 07. 2020

Odziv na predlog večletnega proračuna EU 2021-2027

Evropski svet je ta teden dosegel dogovor o večletnem proračunu Evropske unije (EU) za obdobje 2021-2027 v vrednosti 1074 milijard evrov in dogovor o novem skladu za okrevanje po pandemiji COVID-19 v vrednosti 750 milijard evrov. Moj odziv o skladu za okrevanje po pandemiji COVID-19 v vrednosti 750 milijard evrov si lahko preberete na tej POVEZAVI.

O predlogu večletnega proračuna v vrednosti 1074 milijard evrov pa po preveritvi vseh dejstev želim poudariti naslednje:

Nesprejemljivo je, da predlog proračuna predvideva izrazite reze v sredstva za varovanje zunanje meje Evropske unije. Ljudem smo na volitvah dali obljubo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da se bodo naše državljanke in državljani počutili v naši skupni Uniji varne. Ob tem pa so predvideni še koreniti rezi v sredstva na področju zdravja in boja proti raku. Že zgolj zaradi tega obstoječi dokument potrebuje dopolnitve Evropskega parlamenta.

Nesprejemljivi so tudi rezi v sredstva za program Obzorje, in sicer iz prvotno predlaganih 13,5 milijarde evrov na vsega 5 milijard evrov. Eden izmed ključnih razlogov za vzpostavitev omenjenega programa iz leta 2014 je pomoč inovativnim podjetjem pri razvoju novih tehnoloških rešitev, ki bi jih ponudili v obliki uspešnih izdelkov z visokim tržnim potencialom. Če želimo, da EU ostane konkurenčna v globaliziranem svetu, potem moramo stremeti in podpirati razvoj inovativnih tehnoloških rešitev.

Nesprejemljivo je tudi zmanjšanje sredstev za sklad za pravični prehod, in sicer s predvidenih 30 milijard evrov na 10 milijard evrov. Podnebne spremembe so dejstvo, ki ga preprosto ne smemo več zanemarjati. EU potrebuje akcijski načrt prehoda v nizkoogljično družbo, če želimo obvarovati vse naše naslednje generacije. To smo dolžni tako našim otrokom in vnukom, kot tudi staršem, ki so se borili za moderno Evropo.

Naj ponovno poudarim, da Evropska unija ne sme biti le bankomat, medtem ko se teptajo njene temeljne vrednote. Od Evropske komisije in Evropskega sveta želim jasno dikcijo o vladavini prava in vzpostavitev mehanizma za nadzor, ki bo deloval. Denar mora priti v prave roke za prave rešitve, evropska solidarnost ne sme biti zlorabljena, zato je potreben nadzor nad porabo denarja, ob spoštovanju vladavine prava v vseh državah članicah Evropske unije.