14. 07. 2020

Odziv na želje Vlade RS po spremembi medijske zakonodaje

Čeprav si želim, da bi mediji večkrat zasledovali pozitivne zgodbe in interese preprostega človeka in ne posameznih lobističnih organizacij ali lobistov, pa nikakor ne morem pristati na težnje po slabitvi neodvisnega in svobodnega slovenskega novinarstva.

Spremembe medijske zakonodaje v času, ko se svet vrti s svetlobno hitrostjo, so priporočljive. Navsezadnje so tovrstne želje v preteklosti že izrazili tudi vidni slovenski novinarji in znane medijske osebnosti. A ob tem želim poudariti, da so svobodni in neodvisni mediji steber demokracije, zato pričakujem, da se tovrstne zakonodajne spremembe zgodijo v sodelovanju z novinarsko in medijsko stroko ter brez časovnega pritiska.

Slovenija je parlamentarna demokratična republika, kjer je svoboda izražanja misli, govora, tiska in drugih oblik javnega obveščanja zapisana v ustavi. Dejstvo je, da sta si politika in novinarstvo večinoma na nasprotnih bregovih, kar je tudi osnovno demokratično načelo delitve oblasti. A v sodobnih in razvitih demokracijah, kjer je samorefleksija vrednota in ne šibkost, politika stremi k neodvisnemu novinarstvu in ne njegovemu podrejanju.

Vlogi RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije (STA) sta vitalnega pomena za slovensko demokracijo, čeprav je že nekaj časa jasno, da se RTV Slovenija zaradi svojega obsega težje prilagaja izzivom sodobnega časa. A pri tem želim odločno zavrniti kakršenkoli poseg v avtonomnost novinarstva na RTV Slovenija.

V zavezujočem 18-mesečnem programu predsedovanja Svetu EU, ki ga je z nemškim in portugalskim predsedstvom podpisala tudi Vlada Republike Slovenije, jasno piše v drugi točki, da ‘pluralistični, neodvisni in verodostojni mediji v vlogi varuha in nadzornika demokracije predstavljajo temelj vsake pravne države’. Najmanj neodgovorno bi bilo, če bi Vlada Republike Slovenije te besede že čez dober mesec dni od podpisa poteptala s spremembo medijske zakonodaje, ki bi neodvisnost slovenskih medijev zlomila.

Z vso odločnostjo želim poudariti, da sta pravici do svobode izražanja in do svobode mnenja temeljni človekovi pravici in nepogrešljiva pogoja za popoln razvoj posameznika, njegovo dejavno sodelovanje v demokratični družbi in uresničitev načel preglednosti in odgovornosti. To pa so tudi temelji krščanske demokracije. Želim si, da bi te temelje zasledovala tudi politika v moji domovini.

POVEZAVA DO 18-mesečnega PREDSEDOVANJA SVETU EU (Nemčija, Portugalska, Slovenija)