16. 09. 2020

(ODZIV) Ljudem je potrebno vrniti občutek varnosti #stanjeEU

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju imela svoj prvi govor o stanju v Evropski uniji (EU). V nadaljevanju sledi odziv poslanke Evropskega parlamenta Ljudmile Novak:

“Od marca letos, ko je bolezen Covid-19 z vso silo udarila v EU, je minilo že več kot pol leta. Danes lahko z vso gotovostjo trdimo, da bo Covid-19 pustil dolgoročne posledice, najprej na človeškem, potem pa tudi na zdravstvenem in gospodarskem področju. Menim, da je govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen zajel vsa tri omenjena področja. Dotaknila pa se je tudi vseh pomembnih zunanjepolitičnih vprašanj, širitve EU in kriznih žarišč v svetu.

Če kdaj, potem je zdaj čas, da komisija okrepi Evropsko agencijo za zdravila in evropsko agencijo za biomedicino. Zagotovo pozdravljam tudi odločitev za poenotenje naročanja zdravil in zaščitne zdravstvene opreme na ravni EU, s čimer se bodo možnosti za ponovitev scenarija iz letošnje pomladi, ko so države članice vsaka zase kupovale zaščitno opremo in se izpostavljale koruptivnemu tveganju, krepko zmanjšale. EU mora z državami članicami na novo definirati pristojnosti EU na področju zdravstva za bolj učinkovito ukrepanje.

Na tem mestu želim izraziti pričakovanje, da komisija predstavi tudi smernice za poenotenje izhodiščnih parametrov pri barvnih seznamih ogroženosti s Covid-19 v državah članicah. Menim, da pred prihajajočo zimo, ko se stanje s Covid-19 utegne ponovno precej poslabšati, potrebujemo poenoten in učinkovit sistem odločanja o prehodih meja znotraj schengenskega območja. Prav tako menim, da bi v EU potrebovali poenoteno aplikacijo za sledenje okužbam s Covid-19. Predvsem pa podpiram namero, da bo EU zagotovila cepivo za vse evropske države in ponudila svojo pomoč pri zagotavljanju cepiva za vse, ki ga potrebujejo.

Veseli me tudi dejstvo, da je predsednica komisije velik poudarek v svojem govoru namenila vladavini prava in naraščajoči problematiki rasizma in nestrpnosti. Zelo podpiram napoved razširitve pojmov kaznivih dejanj, povezanih z rasizmom in razpihovanjem sovraštva na podlagi rase, verskega prepričanja ali spola. Izgubljeni boj proti tovrstnemu sovraštvu nas namreč lahko vodi nazaj v temačno preteklost, ko je bila enakost med ljudmi prepovedana, vrednote demokracije pa poteptane.

Predsednica je tudi napovedala novi zakonodajni predlog za skupen okvir za minimalno plačo. Menim, da moramo v teh izrazito težkih gospodarskih razmerah narediti vse, da zaščitimo zaposlene in njihove družine. Ob tem želim poudariti, da zgolj svobodna gospodarska pobuda, urejeno davčno in pravno okolje lahko pripeljejo do poštenega plačila in višjega blagostanja vseh Evropejk in Evropejcev.

Gospodarski upad bo v EU letos najhujši po 2. svetovni vojni. Če ne bomo strnili vrst in primerno ukrepali, se nam lahko zgodijo izjemno nepredvidljivi dogodki, ki lahko peljejo k še večjemu razslojevanju in napetosti v družbi. Zato je še toliko bolj pomembno, da je EU v rekordno hitrem času sprejela kompromis o finančni pomoči v času pandemie Covid-19. Krožno gospodarstvo, novi viri energije, energetska sanacija stavb, nove tehnologije in digitalizacija so pravi koraki za okrevanje po pandemiji in za uresničevanje zelenega dogovora.

Za konec pa želim omeniti še migracije. Strinjam se z besedami predsednice komisije, da so migracije v preteklosti obogatile našo družbo in življenje. Migracije morajo biti še naprej del prihodnosti EU, vendar pa ocenjujem, da se to ne sme zgoditi za ceno spreminjanja naših temeljnih vrednot in evropskega načina življenja. Prehajanje meja pa mora biti zakonito in urejeno tako, da bodo upoštevana merila za upravičene iskalce azila, hkrati pa ne smemo dopuščati nekontroliranih in nezakonitih migracij. Od komisije zato pričakujem dodaten napor v zagotavljanju varnosti na zunanjih mejah EU ob upoštevanju dejstva, da so tudi migranti ljudje, ki si želijo boljše življenje.”