30. 09. 2020

(ODZIV) EU ne sme biti le bankomat #vladavinaprava

Evropska komisija je predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah Evropske unije (EU). Poročilo temelji na štirih stebrih: pravosodni sistem, boj proti korupciji, pluralizem medijev ter sistem socialnega dialoga.

V poročilu so obravnavane vse države članice EU, med njimi tudi Slovenija. Evropsko komisijo skrbi v Sloveniji pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov pri Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Slovenija je v poročilu posebej izpostavljena še zaradi groženj in napadov na novinarje in medijske hiše.

Želim si, da bi Slovenija bila v skupini držav, ki so deležne pohval, a to očitno žal še ni možno. To, da v Sloveniji imamo težave tudi na področju sodstva, je jasno. Pri tem gre za sistemske težave, ki niso nove. Upam, da jih bomo uspeli rešiti.

Poudariti je potrebno, da so vse države članice imele možnost dati pripombe in predstaviti svoj vidik glede na zapisano v poročilu, še preden je bilo to predstavljeno javnosti.

Poročilo kot okvir mehanizma Evropske komisije je pomemben korak naprej pri varovanju pravic vseh Evropejk in Evropejcev. A v politični skupini EPP v Evropskem parlamentu močno podpiramo še vključitev klavzule o pogojnosti pri črpanju evropskih sredstev iz naslednje večletne finančne perspektive glede na spoštovanje vladavine prava.

EU ne sme biti le bankomat, medtem ko se teptajo njene temeljne vrednote. Denar mora priti v prave roke za prave rešitve, evropska solidarnost ne sme biti zlorabljena, zato je potreben nadzor nad porabo denarja, ob spoštovanju vladavine prava v vseh državah članicah Evropske unije.

Dogajanje v eni državi članici zadeva tudi ostale države članice. Vsi skupaj moramo odločno zavrniti neke težnje po svinčenih časih. EU kot prostovoljna demokratična skupnost držav je bila ustvarjena kot protistrup avtoritarnim režimom iz preteklosti. Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice so cilji in vrednote EU, zapisane v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Celotno poročilo je dostopno na tej POVEZAVI.