10. 09. 2020

Proti izsiljevanju podpore za zeleni dogovor

Odbor za okolje, zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu je danes v Bruslju razpravljal in glasoval o predlagani Strategiji EU o prilagajanju podnebnim spremembam (2020/2532 (RSP)).

V nadaljevanju sledi objava izjave evropske poslanke Ljudmile Novak:

»Podnebne spremembe zaradi degradacije okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. To navsezadnje kažejo vse znanstvene in strokovne študije, vpliv teh sprememb pa z ekstremnimi vročinskimi vali in požari že nekaj let občutimo tudi ljudje.

Kot polnopravna članica odbora za okolje, zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu želim poudariti, da v celoti podpiram prehod na evropsko podnebno nevtralnost do leta 2050. A zmanjšanje škodljivih emisij na nič do leta 2050 je zelo ambiciozen in zahteven načrt.

V EPP smo prepričani, da škodljive emisije CO2 do leta 2030 lahko zmanjšamo za najmanj 50 odstotkov z možnostjo, da se ta odstotek poveča vse do številke 55, če ocena učinka zmanjševanja pokaže, da je to ekonomsko izvedljivo. Zagotovo pa ne moremo podpreti visoko letečih ciljev nekaterih političnih skupin, ki tovrsten cilj postavljajo na 60 odstotkov, s čimer izsiljujejo podporo zelenemu dogovoru.

Zavedamo se, da bo pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo prišlo do migracij med delovnimi mesti, saj bodo v prihodnosti za nove tehnologije potrebna tudi nova znanja.
Podnebna nevtralnost namreč lahko odvzame veliko delovnih mest, če ni podprta s številkami o rasti novih delovnih mest in s tem povezanim blagostanjem Evropejk in Evropejcev.«