03. 05. 2022

Evropska komisija mora zaradi vojne zaščititi evropske kmete

ljudmila novakPutinov napad na Ukrajino je povzročil svetovno krizo s hrano, kar se že odraža na višjih cenah hrane. Obe državi, vpleteni v konflikt, pridelata kar tretjino svetovne pridelave pšenice ter drugih žit.

Ko se tolikšen delež omenjene proizvodnje umakne s svetovnih trgov, najprej trpijo najrevnejši prebivalci. Slednje postavlja pod vprašaj cilj strategije Evropske komisije »Od vil do vilic«.

Strategija »Od vil do vilic« (ang. Farm to Fork) je del evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je, da bo EU do leta 2050 postala ogljično nevtralna celina. Tesno je povezana tudi z novo strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in novimi reformami skupne kmetijske politike.

Cilj strategije je razviti prehrambni sistem EU v bolj robusten in odporen na prihodnje krize, kot so izbruh covida-19 in bolj ponavljajoče se naravne katastrofe, denimo poplave in suše. Vsled zapisanega menim, da moramo preoblikovati naše prehranske sisteme, ki danes predstavljajo skoraj  tretjino svetovnih emisij toplogrednih plinov in povzročijo izgubo biotske raznolikosti, zaradi česar ne omogočajo ustreznih gospodarskih donosov in sredstev za preživetje.

Strategija določa tako regulativne kot neregulativne pobude, pri čemer so podobna kmetijska in ribiška načela tista, ki so pomembna pri uspešnem prehodu k trajnostnemu prehrambnemu sistemu.

Cilji strategije od »Od vil do vilic« so tako naslednji:

  • imeti nevtralen ali pozitiven vpliv na okolje
  • pomagati blažiti negativne podnebne spremembe in se prilagajati podnebnim vplivom
  • spremeniti/ izničiti izgubo biološke raznolikosti
  • zagotoviti preskrbo s hrano; dostop do zadostne, varne, hranljive in obstojne hrane za vse
  • ohraniti cenovno dostopnost hrane, hkrati pa ustvariti pravičnejše gospodarske donose, spodbujati konkurenčnost oskrbovalnega sektorja EU in spodbujati ustrezno trgovanje

 

Menim, da se mora Evropa zaradi vojne v Ukrajini potruditi povečati lastno proizvodnjo hrane, zato smo v politični skupini EPP v Evropskem parlamentu pozvali Evropsko komisijo, da v okviru strategije »Od vil do vilic« odloži vso zakonodajo, ki bi v novo nastalih razmerah lahko zmanjšala ter ovirala proizvodnjo evropskih kmetij.

Ob tem pozdravljam odločitev Evropske komisije o uporabi ekoloških območij za proizvodnjo hrane. Da bi bili pri tem uspešni, pa je potrebno kmetom omogočiti tudi uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil pri pridelavi.

Evropska komisija mora jasno pokazati in močno podpreti evropske kmete, da bodo v času ruske agresije v Ukrajini lahko pridelali čim več hrane, če želimo zaščititi prihodnje letine in življenja najranljivejših.