13. 12. 2019

Podnebni ukrepi morajo biti izvedljivi

Nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen je na izrednem plenarnem zasedanju v Bruslju predstavila zeleni dogovor, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Ključen del projekta je sklad za pravičen prehod v brezogljično družbo.

Do marca prihodnje leto, torej v sto dneh po začetku mandata, bo komisija sprejela prvi evropski podnebni zakon, v katerega bo pozneje, po temeljiti oceni stanja, vključila konkretne podnebne cilje. Načrt med drugim predvideva opredelitev strategije o biotski raznovrstnosti do leta 2030, novo industrijsko strategijo, akcijski načrt za krožno gospodarstvo ter strategijo o trajnostni prehrani, imenovano od kmetije do vilice. Marca prihodnje leto bo komisija zagnala tudi podnebni pakt, s katerim želi v projektu zagotoviti glas in vlogo državljanom.

Ocenjeno je, da bo uresničitev trenutnih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 terjala 260 milijard evrov dodatnih letnih naložb, kar je približno 1,5 odstotka lanskega bruto domačega proizvoda (BDP) EU.

V nadaljevanju objavljamo stališče poslanke Evropskega parlamenta Ljudmile Novak:

“Menim, da je evropski zeleni dogovor korak v pravo smer, ki pa mora biti podprt s pravimi ukrepi in zadostnimi finančnimi sredstvi za tiste, ki se bodo morali najbolj prilagoditi spremembam. Gospodarstvo in kmetijstvo bosta plačali največjo ceno prilagoditev.

Ukrepi morajo biti premišljeni in izvedljivi, da ne bomo iz enega problema naredili deset novih. Nove tehnologije, večja energetska učinkovitost, izvedba novih železniških koridorjev in spremenjen način življenja lahko pripomorejo k izboljšanju okolja in vplivajo na podnebje.” #GreenDeal