14. 10. 2019

Mladi imajo dovolj besed, zahtevajo dejanja

Evropski poslanci iz Slovenije so v Hiši Evropske unije v Ljubljani s predstavniki mladinskih organizacij spregovorili o okolju ter izobraževanju in zaposlovanju mladih. V pogovoru so tako mladi kot poslanci izpostavili rigidnost izobraževalnega sistema in trga dela.

“Izjemno hvaležna sem, da smo lahko skupaj z mladimi spregovorili o sedanji in prihodnji problematiki za mlade,” je ob robu pogovora dejala evropska poslanka Ljudmila Novak in dodala: “Država mora zagotoviti pogoje, da se bodo mladi lahko zaposlili. Dobra izobrazba je tista, ki zagotavlja zaposlitev, a zagotovo je ob tem tudi pomembno, da znamo sposobnosti posameznika prepoznati in jih tudi nadgrajevati. To pa je tudi pot do osamosvojitve mladih.”

Ena od osrednjih tem pogovora je bilo izobraževanje, pri čemer so govorili predvsem o programu izmenjave študentov Erasmus+, za katerega je v prihodnjem večletnem finančnem okviru 2021-2027 predvideno trikratno povečanje finančnih sredstev.

“V Sloveniji je preveč birokracije, delo pa je preveč obdavčeno. Ker pa ob tem kot država še ne spodbujamo mlade k razvoju, se ti odseljujejo. V tem delu nas čaka še ogromno dela. Mlade je potrebno izobraževati in jih spodbujati k razvoju, ne pa k stagnaciji,” je svoj pogled na razmere predstavila Ljudmila Novak in poudarila: “A vsak posameznik mora začeti pri sebi in se sam odločiti, kaj želi postati.”