29. 01. 2021

Vsak ima pravico do počitka in prostega časa

Evropski parlament je na januarskem plenarnem zasedanju pozval k oblikovanju evropske zakonodaje, ki bo delavcem zagotavljala pravico do digitalnega odklopa od dela brez posledic.

Zdravstvena kriza COVID-19 je prisilila zaposlene po vsej Evropi, da delajo od doma, kar omogočajo tudi nova digitalna orodja. Ob takšnem načinu dela pa vse bolj v ospredje prihajajo pričakovanja delodajalcev, da so zaposleni ves čas povezani na medmrežju, čeprav gre za čas izven delovnega časa. 

V EU obstaja direktiva o delovnem času, v kateri so predpisane dolžnosti zaposlenih v in pravice izven delovnega časa. Res pa je, da omenjena direktiva problematike dela od doma v povezavi z delovnim časom neposredno ne naslavlja.

Menim, da mora vsak zaposleni imeti pravico do počitka in prostega časa, ne glede na to, ali dela od doma ali ne. V skupini EPP pozdravljamo okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev, v katerem je zapisana zaveza po dialogu pri reševanju tovrstne problematike. 

Prepričana pa sem, da nikakor ne smemo posegati v ukrepe, ki so dejansko koristni za zaposlene. Številni zaposleni cenijo možnost prilagodljivega načina dela. Delodajalcem in zaposlenim pa moramo dati možnost ustrezne samoregulacije.