20. 03. 2024

Uspešen dogovor o posodobitvi inšpekcijskih pregledov in nadzora ladij

Na odboru za transport in turizem (TRAN) smo danes po več kot šestmesečnih medinstitucionalnih pogajanjih potrdili politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom o posodobitvi zahtev za pomorsko inšpekcijo plovil, ki pristajajo v pristaniščih EU, in o zahtevah države zastave za trgovska plovila, registrirana v državah članicah EU.

Za obe poročili sem bila imenovana kot poročevalka Evropske ljudske stranke (ELS).

Iz poročila o posodobitvi zahtev za pomorsko inšpekcijo plovil nam je uspelo odstraniti indikator intenzivnosti ogljika (CII), ki ni pravičen in ne ocenjuje natančno vpliva ladje na okolje. V zameno smo okrepili spremljanje okoljskih ukrepov, ki so splošno priznani na mednarodni ravni, ki se bodo strožje izvajali v naših evropskih pristaniščih.

S spodbujanjem deljene odgovornosti med državami članicami in sprejemanjem digitalizacije pa bomo zagotovili odgovornost in varnost v vseh pristaniščih.

Poleg tega bo v skladu s sporazumom o pomorski inšpekciji zakonodaja EU usklajena z IMO in Pariškim memorandumom, in sicer v zvezi z zahtevami glede organizacije in izvajanja pomorske inšpekcije.

Menim, da sta nadzor države zastave in pomorska inšpekcija pomembni orodji pri številnih vprašanjih, povezanih z ladijskim prometom, kot so pomorska varnost, varstvo okolja in delovni pogoji na krovu. Zato sem toliko bolj zadovoljna, da smo se v evropskih institucijah uspeli uskladiti pri obeh direktivah.