13. 06. 2022

Skrbi pred recesijo spreminjajo proračunsko dinamiko

ljudmila novakEvropska komisija je prejšnji teden predlagala letni proračun EU za leto 2023 v višini 185,6 milijarde evrov, ki bo v okviru instrumenta NextGenerationEU dopolnjen še s približno 114 milijardami evrov v obliki nepovratnih sredstev.

Kot poročevalko politične skupine EPP v Evropskem parlamentu za proračun za leto 2023 na področju prometa in turizma, pa me kljub dobronamernosti komisijskega proračunskega predloga vse bolj skrbijo napovedi o možnosti recesije, ki bi utegnila doseči Evropo oziroma Evropsko unijo.

Najnovejša raziskava med vodilnimi univerzitetnimi ekonomisti, ki jo je izvedel Financial Times, namreč kaže, da skoraj 70 odstotkov vprašanih pričakuje, da bodo ZDA prihodnje leto soočene z recesijo. Ker je ameriško gospodarstvo prepleteno z evropskim, menim, da ob recesiji v ZDA obstaja možnost gospodarske stagnacije ali celo recesije tudi v Evropi.

Iz raziskave Financial Timesa je razvidno, da vprašani kot glavni razlog za tako veliko možnost recesije v ZDA vidijo predvsem geopolitične napetosti, kot je vojna v Ukrajini. Zaradi slednje se namreč skokovito višajo cene tako prehrambenih kot tudi energetskih surovin. Posledično se ZDA in Evropa soočata z najhujšo inflacijo v zadnjih 40 letih.

Ker turizem neposredno ali posredno zaposluje približno 27 milijonov ljudi in predstavlja četrto največje izvozno gospodarsko industrijo EU ter ima tako pomembno vlogo za gospodarstvo, konkurenčnost, zaposlovanje in spodbujanje socialne blaginje v EU, sem v tej luči že na začetku pogajanj o smernicah proračuna za leto 2023 zagovarjala nujnost poziva Evropski komisiji, naj sprejme vse potrebne ukrepe in mobilizira zadostna finančna sredstva v proračunu za leto 2023, s katerimi bi lahko lažje krmarili skozi obdobje geopolitične negotovosti.

Vsled zapisanega sem zadovoljna, ker iz Evropske komisije naposled vendarle prihajajo prvi znaki, da bodo posledice ruske vojne proti Ukrajini natančneje ocenjene pozneje letos ter obravnavane naknadno s spremembo predloga proračuna za prihodnje leto.