27. 09. 2022

Naporna pogajanja v Evropskem parlamentu po več mesecih vendarle obrodila sadove

Evropski parlament je na septembrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu vendarle podprl sporazumne amandmaje, povezane s proračunom Evropske unije za finančno leto 2023.

Kot poročevalka politične skupine EPP mi je bila pri tem finančno in vsebinsko izjemno zapletenem dokumentu zaupana odgovorna vloga za vodenje proračunskih pogajanj s področja prometa in turizma, tako znotraj politične skupine EPP kot tudi v odnosu z drugimi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu.

Ob podpori mojega kabineta v Bruslju smo v prvi polovici letošnjega leta najprej usklajevali, zatem pa tudi v poletnih mesecih vložili 11 proračunskih amandmajev, s katerimi je bila Evropski komisiji podana zahteva za povečanje določenih proračunskih postavk za leto 2023. Za slednje sem se še posebej zavzela v luči visoke inflacije, ki v Evropski uniji povzroča nestabilnost in grožnjo pred novo recesijo.

Na področju turizma je bil tako na mojo pobudo vložen proračunski amandma o oblikovanju posebne proračunske postavke za turizem s skupnim proračunom 300 milijonov evrov v sedanjem večletnem finančnem okviru. Amandma vključuje skoraj 43 milijonov evrov dodatne pomoči turizmu v času visoke inflacije, s čimer sem ob pogajanjih predvsem s predstavniki jedrnih držav EU imela v mislih pomembnost turističnega sektorja za Slovenijo.

Pri instrumentu za povezovanje Evrope (CEF) smo zahtevali 100 milijonov evrov več denarja za razogljičenje prometa, pri čemer smo ob visoki inflaciji upoštevali zlasti močno zvišanje cen gradnje in surovin na trgu, ki bremenijo nove prometne in infrastrukturne projekte. Sto milijonov evrov v skupnem okviru predstavlja 10-odstotno povišanje namenskih sredstev.

Za zmanjšanje CO2 emisij na potnika v letalskem sektorju pa smo predlagali 10-odstotno povišanje. Skupni znesek za »čisto letalstvo« je tako za prihodnje leto predviden v znesku 403 milijonov evrov. Razlog za zahtevano 10-odstotno povišanje, je v izvornem načrtovanju proračuna za prihodnje leto, kjer prvotno ni bilo upoštevanega faktorja, da se bo obseg letalskega prometa v letu 2023 pospešeno začel vračati v okvire pred pandemijo Covid-19.

Vsi omenjeni amandmaji, ki sem jih kot odgovorna v EPP bila primorana najprej uskladiti znotraj politične skupine EPP, zatem pa še s predstavniki drugih političnih skupin na odboru za promet in turizem, so bili potrjeni. Resolucija, ki govori v prid dotičnim proračunskim amandmajem, pa je dobila večinsko podporo tudi na septembrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Končna razglasitev proračuna za leto 2023 je tako predvidena za mesec november v Strasbourgu. Do takrat bodo predvidoma potekala še pogajanja z Evropskim svetom.

Naj ponovno poudarim, da kot evropska poslanka vidim turizem kot bistveni sektor za gospodarstvo Unije, saj turistični sektor neposredno in posredno prispeva k več kot 10 odstotkom BDP v EU in predstavlja več kot 11 odstotkov celotne evropske delovne sile. Prav slednje je bilo tudi moje izhodišče pri izpolnjevanju zaupane vloge, ki mi je nalagala odgovornost vodenja predmetnega pogajanja v Evropskem parlamentu.

*Opomba: Izjava je bila objavljena v septembrski izdaji časopisa Krščanski demokrat, ki je na voljo TUKAJ.