10. 02. 2021

Za uspešen izhod iz krize potrebni dobri načrti držav članic

Evropski parlament je na februarskem plenarnem zasedanju v Bruslju z veliko večino dokončno potrdil sklad za okrevanje in odpornost (RFF) po pandemiji Covid-19. Mehanizem vsebuje povratna in nepovratna sredstva v skupni vrednosti 672,5 milijarde evrov.

Slovenija bo prejela 5,2 milijarde evrov, od katerih pa bo 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Potrebno pa je poudariti, da bodo do denarja in sklada upravičene le tiste države članice, ki bodo pripravile ustrezne akcijske programe in spoštovale vladavino prava ter temeljne vrednote EU.

Uspešnost sklada se bo tako merila predvsem na podlagi dobro pripravljenih nacionalnih načrtov držav članic. V vsakem načrtu bo moralo biti najmanj 37 odstotkov sredstev namenjenih podnebju, najmanj 20 odstotkov pa digitalnim aktivnostim, s čimer Evropski parlament in Evropska komisija zasledujeta cilj Zelenega dogovora in podnebno nevtralnost do leta 2050.

Menim, da moramo v tej luči zasledovati tudi akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Evropska unija letno proizvede več kot 2,5 milijarde ton odpadkov. V nenehni želji po gospodarski rasti in blagostanju državljanov namreč proizvajamo vedno več novihizdelkov, zaloge surovin se na svetovni ravni hitro zmanjšujejo, količine odpadkov pa povečujejo. Naravni viri so vedno bolj ogroženi, medtem ko je epidemija pokazala, da človek za svoje normalno življenje ne potrebuje toliko stvari in vsega, kar si je v letih blagostanja nakopičil.

Krožno gospodarstvo temelji na delitvi, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov.

Zato sem v Evropskem parlamentu tudi podprla nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Na ta način bomo zmanjšali količino odpadkov in tudi porabo surovin.

Če želimo do leta 2050 postati podnebno nevtralni, potrebujemo tudi strožja okoljska pravila. EU mora postavljati trende na poti do našega cilja. Trajnost mora postati evropska norma, tako za potrošnike kot za podjetja.