06. 01. 2023

Evropski parlament z ukrepi nad tveganja korupcije v institucijah EU

ljudmila novakNedavne kriminalistične preiskave v Evropskem parlamentu so neizbežno zamajale ugled največje demokratične institucije Evropske unije (EU). Poročila vseh evropskih in svetovnih medijev so povzročila škodo, ki je nastala zaradi koruptivnih dejanj preteklih in zdajšnjih evropskih poslancev ter njihovega osebja. Žal si ne moremo zatiskati oči in pospraviti stvari pod preprogo, temveč sprejeti, da se je tudi v hramu evropske demokracije zgodila korupcija.

Nič ne bi smelo biti več vredno od integritete, ki jo kot institucija evropske demokracije predstavlja Evropski parlament. Zato smo evropski poslanci na zasedanju tik pred koncem lanskega leta s kar 541 glasovi sprejeli resolucijo o širši preglednosti v institucijah EU. Organom pregona smo zagotovili polno sodelovanje, saj verjamemo, da morajo biti odgovorni za svoja dejanja soočeni z vsemi možnimi posledicami.

Kot enega takojšnih ukrepov smo v Evropskem parlamentu sprejeli odločitev, da se vso zakonodajno delo v povezavi s Katarjem nemudoma zaustavi, še posebej v tistem delu, ki govori o liberalizaciji vizumskega režima in letalskih sporazumov med Katarjem in EU ter načrtovanimi uradnimi obiski. Ob tem smo zahtevali tudi, da se varnostne prepustnice za predstavnike katarskih interesov prekinejo do konca sodnih preiskav.

Evropske poslanke in poslanci pa smo še posebej izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnih navzkrižij interesov, ki jih povzročajo t.i. obstranske dejavnosti, zlasti kadar nekateri poslanci v času mandata delujejo še kot menedžerji v upravnih odborih ali svetovalnih odborih ali kot svetovalci v bankah, mednarodnih korporacijah ali družbah, ki kotirajo na borzi.

V Evropskem parlamentu podpiramo sistem prijav premoženja ob začetku in koncu vsakega mandata, s čimer želimo zagotoviti dodatno finančno preglednost in integriteto med našimi vrstami. Če bi prišlo do utemeljenih koruptivnih obtožb, bi prijave o premoženju postale tudi javne. Poleg tega pa smo se v Evropskem parlamentu že zavezali, da bomo zagotovili polno preglednost glede dodatnih prihodkov evropskih poslancev in prepovedali kakršno koli zunanje financiranje osebja evropskih poslancev in političnih skupin.

Menimo še, da je za temeljitejše preverjanje stopnje koruptivne nevarnosti potrebno dodelati register preglednosti osebja EU, ki mora postati obvezen in razširjen glede na področje uporabe in tudi predstavnike tretjih držav ter evropske poslance, ki jim je mandat že potekel.