08. 10. 2019

Digitalna pismenost ena ključnih življenjskih kompetenc

Evropska poslanka Ljudmila Novak se je danes v Evropskem parlamentu udeležila letošnje interaktivne razstave splošnih knjižnic z naslovom “Generation Code: rojen v knjižnjici”, ki jo pripravlja organizacija Public Libraries 2030.

Izjemno dobro pripravljen dogodek je bil priložnost za navezovanje stikov med oblikovalci evropskih politik in predstavniki knjižnic, ki skrbijo za bralno pismenost, informacijsko opismenjevanje in posredno dvig kvalitete življenja.

“Prepričana sem, da je digitalna pismenost v današnjem sodobnem svetu ena od ključnih življenjskih kompetenc, če želimo razpoložljive tehnologije uporabljati transparentno in varno. Brez digitalne pismenosti si v današnjem svetu težko predstavljamo kakršnokoli sporazumevanju, zato je izjemno pomembno, da tovrstnemu znanju namenimo več pozornosti,” je ob robu dogodka povedala Ljudmila Novak.

Po podatkih Evropske komisije je slabo digitalno pismene kar 35% evropske delovne sile, čeprav so digitalne spretnosti vse bolj pomembne za polno udeležbo v sodobni družbi. Za povečanje digitalne in socialne vključenosti se splošne knjižnice v Evropi razvijajo iz svoje tradicionalne vloge in postajajo ena od vodilnih sil za razvoj veščin zunaj formalnega izobraževanja.